AVDELNINGAR

Förskolan Ryttis består av tre avdelningar; KOTTEN, TALLEN och EKORREN.

Kotten och Tallen är avdelningar med utvidgade syskongrupper, 1 - 4 år.

Vi har valt att arbeta med syskongrupper eftersom de olika åldrarna har mycket att ge och lära varandra i de olika rutinerna och aktiviteterna. Två förmiddagar i veckan arbetar vi avdelningsvis.

I tvärgrupperna träffas de jämnåriga barnen från de båda avdelningarna. Två förmiddagar i veckan har barnen aktiviteter som passar deras ålder såsom rytmik, pyssel och skogslek.

Så här kan en vecka se ut:

Måndag: Tallen och Kotten promenaddag. Ekorren pyssel eller går till en lekpark.
Tisdag: Tvärgrupper.
Onsdag: Tallen och Kotten har pysseldag. Ekorren pyssel eller går till en lekpark.
Torsdag: Skogsdag.
Fredagar: Lek på gården.


På Ekorren går barnen sista året på Ryttis, en s k 5-års avdelning.