AVGIFTER

ALLMÄNT

Föräldraavgiftens storlek beror på hushållets sammanlagda inkomst, syskonförhållande och barnets ålder. Debiteringen sker månadsvis i förskott 12 ggr per år.

Maxtaxan baseras f.n. på en hushållsinkomst av 42 000 SEK/mån. Om hushållet har en lägre sammanlagd inkomst, kan avgiften reduceras, förutsatt detta redovisas på tillgänglig inkomstblankett.


DEFINITION

I en syskonskara definieras:
Barn 1 - yngsta barnet
Barn 2 – näst yngsta barnet
Barn 3 – näst äldsta barnet
Barn 4 – äldsta barnet


HELTIDSTAXA
Heltidstaxa tillämpas för barn, som vistas mer än 30 timmar per vecka på Ryttis.

Barn 1 debiteras 3 % på hushållets inkomster, eller högst 3 % på "Maxtaxan".
Barn 1 debiteras 2 % på hushållets inkomster, eller högst 2 % på "Maxtaxan".
Barn 1 debiteras 1 % på hushållets inkomster, eller högst 1 % på "Maxtaxan".
Barn 4 debiteras ingen avgift.

Maxtaxan är f.n. 46 080 SEK per månadDELTIDSTAXA

Deltidstaxa tillämpas för barn, som vistas maximalt 30 timmar per vecka på Ryttis.

Barn 1 debiteras 2 % på hushållets inkomster, eller högst 2 % på "Maxtaxan".
Barn 1 debiteras 1 % på hushållets inkomster, eller högst 1 % på "Maxtaxan".
Barn 1 debiteras 1 % på hushållets inkomster, eller högst 1 % på "Maxtaxan".

Maxtaxan är f.n. 46 080 SEK per månad
 

Anm: Barn, som har nyfött syskon, får endast vistas deltid på Ryttis.