Avdelningar

Förskolan Ryttis består av tre avdelningar; KOTTEN, TALLEN och EKORREN.

Kotten och Tallen är avdelningar med utvidgade syskongrupper, 1 – 4 år.

Vi har valt att arbeta med syskongrupper eftersom de olika åldrarna har mycket att ge och lära varandra i de olika rutinerna och aktiviteterna. Två förmiddagar i veckan arbetar vi avdelningsvis.

I tvärgrupperna träffas de jämnåriga barnen från de båda avdelningarna. Två förmiddagar i veckan har barnen aktiviteter som passar deras ålder såsom rytmik, pyssel och skogslek.

MåndagTvärgrupper
TisdagBokstavslandet(4-åringar)
Onsdag
Tvärgrupper
TorsdagKreativ verkstad(3-åringar)
FredagLek på gården(pedagogmöte/planering)

På Ekorren går barnen sista året på Ryttis, en s k 5-års avdelning.