Avdelningar

Förskolan Ryttis består av tre avdelningar; KOTTEN, TALLEN och EKORREN.

Kotten och Tallen är avdelningar med utvidgade syskongrupper, 1 – 4 år.

Vi har valt att arbeta med syskongrupper eftersom de olika åldrarna har mycket att ge och lära varandra i de olika rutinerna och aktiviteterna. Två förmiddagar i veckan arbetar vi avdelningsvis.

I tvärgrupperna träffas de jämnåriga barnen från de båda avdelningarna. Två förmiddagar i veckan har barnen aktiviteter som passar deras ålder såsom rytmik, pyssel och skogslek.

MåndagTallen och Kotten promenaddag. Ekorren pyssel eller går till en lekpark.
TisdagTvärgrupper.
OnsdagTallen och Kotten har pysseldag. Ekorren pyssel eller går till en lekpark.
TorsdagSkogsdag.
FredagLek på gården.

På Ekorren går barnen sista året på Ryttis, en s k 5-års avdelning.