Vår personal

Här är alla vi som jobbar på Ryttis

NAMNANSVAR/AVDELNING
Helene NordströmAvdelningsansvarig Kotten
Isabel Fredén
Avdelning Kotten
Hanna Jonsson
Avdelning Kotten
Linda BerglundAvdelningsansvarig Tallen
Fanny Björling
Avdelning Tallen
Ljiljana Cerovec
Avdelning Tallen
Caroline Isander
Avdelningsansvarig Ekorren
Tobias PetterssonAvdelning Ekorren
Lisa BergströmAvdelning Ekorren
Sara ErikssonFast vikarie
Maurits GrönlundVerksamhetsansvarig