Avgifter

Förskolan Ryttis följer reglerna för Maxtaxa, som påbjuds av Stockholms Stad.

Utöver månadsavgiften, som skall betalas årets alla månader (även juli), debiterar Ryttis inga ytterligare kostnader.

ALLMÄNT
Föräldraavgiftens storlek beror på hushållets sammanlagda inkomst, syskonförhållande och barnets ålder. Debiteringen sker månadsvis i förskott 12 ggr per år. Enligt gällande regler debiteras även semestermånaden då Ryttis håller stängt.

Maxtaxan baseras på hushållets sammanlagda inkomst per månad. Om hushållet har en lägre sammanlagd inkomst än aktuell maxtaxa, kan avgiften reduceras, förutsatt detta redovisas på tillgänglig inkomstblankett.

DEFINITION
I en syskonskara definieras:
Barn 1 – yngsta barnet
Barn 2 – näst yngsta barnet
Barn 3 – näst äldsta barnet
Barn 4 – äldsta barnet

HELTIDSTAXA
Heltidstaxa tillämpas för barn, som vistas mer än 30 timmar per vecka på Ryttis.

Barn 1 debiteras 3 % på hushållets inkomster, eller högst 3 % på ”Maxtaxan”.
Barn 1 debiteras 2 % på hushållets inkomster, eller högst 2 % på ”Maxtaxan”.
Barn 1 debiteras 1 % på hushållets inkomster, eller högst 1 % på ”Maxtaxan”.
Barn 4 debiteras ingen avgift.

DELTIDSTAXA
Deltidstaxa tillämpas för barn, som vistas maximalt 30 timmar per vecka på Ryttis.

Barn 1 debiteras 2 % på hushållets inkomster, eller högst 2 % på ”Maxtaxan”.
Barn 1 debiteras 1 % på hushållets inkomster, eller högst 1 % på ”Maxtaxan”.
Barn 1 debiteras 1 % på hushållets inkomster, eller högst 1 % på ”Maxtaxan”.

Maxtaxan är f.n. 49 280 SEK.

Anm: Barn, som har nyfött syskon, får endast vistas deltid på Ryttis.