Sök plats

Fr.o.m. 1 augusti 2016 gäller nya regler och alla ansökningar/uppsägningar av plats måste göras via Stockholm Stad.

Ansökan/uppsägning av plats görs på Stockholm Stads hemsida. Mer information hittar du här http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Köregler
Urvalsgrunder för plats på förskolan Ryttis:
1. Syskonförtur
2. Turordning i kön