Öppethållande

Ryttis följer Stockholms Stads s.k. ramtid.

Ramtid
Ramtiden definieras som tiden mellan 6.30-18.30.

Alla förskolor skall, vid behov av det, hålla öppet under ramtiden helgfria vardagar undantagandes:
– midsommarafton
– julafton
– nyårsafton.

Förskolor nära varandra kan samarbeta kring att ha öppet tidiga morgnar och sena kvällar. Förskolan kan ha kortare öppettider om alla vårdnadshavares behov tas hänsyn till.

Ryttis har en planeringshelg i slutet av augusti varje år, då planerar vi för läsåret.

Vistelsetid och schema
Den tid under dagen som ditt barn är på förskolan kallas för vistelsetid. Om ditt barn går på kommunal förskola kan du anmäla frånvaro eller ändra i barnets vistelsetid och schema i Skolplattformens

Barn till föräldralediga vårdnadshavare
I Stockholms stad har barn till föräldralediga vårdnadshavare rätt att gå på förskola eller pedagogisk omsorg maximalt 30 timmar i veckan. De 30 timmarna gäller från och med att det nyfödda syskonet är en månad gammal. Innan dess har ditt barn rätt till heltid. Du ändrar ditt barns vistelsetid i e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg.

Lämning och hämtning
Du kan fördela de 30 timmarna på fyra eller fem dagar i veckan. Du kan lämna ditt barn mellan klockan 8.00 och 9.00 och hämta mellan 14.00 och 16.00. Du ska på förhand bestämma hur du vill fördela de 30 timmarna i ett schema. Schemat gäller en termin åt gången och förskolan eller den pedagogiska omsorgen ska ha tillgång till ditt barns schema.

Undantag
Om ditt barn bor växelvis och regelbundet hos båda vårdnadshavarna kan ni få undantag från regeln om maximalt 30 timmar i veckan. Ansökan om undantag görs gemensamt av båda vårdnadshavarna på en blankett som ni får av förskolan. Om förskolan är fristående lämnar ni ansökan till förskolan. Om förskolan är kommunal så skickar ni ansökan till stadsdelsförvaltningen.

Semesterstängt / Jourplats
Ryttis håller semesterstängt f.o.m. 2:a veckan i juli t.o.m. 1:a veckan i augusti, i normalfallet. Vid behov av plats under dessa veckor finns plats på en jourförskola.

Öppettider
Måndag – fredag